ZSOLTÁROK KÖNYVE

47. fejezet

Isten király

1 Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 1Krón 25-26

2 Ti, népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval!

3 Mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön.

4 Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. Zsolt 60,8-11; 2Krón 9,26

5 Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, akit szeret. Szela. ApCsel 17,26; 5Móz 32,8

6 Felvonul Isten harsonaszónál, kürtzengés közt az Úr. Zsolt 132,8; 4Móz 10,35; 2Sám 6,15.16

7 Énekeljetek Istennek, énekeljetek, énekeljetek királyunknak, énekeljetek!

8 Mert az egész föld királya az Isten, énekeljetek bölcsességgel!

9 Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül az ő szentségének trónján. 2Móz 25,20-22

10 Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában