5Mózes

27. fejezet

A törvény emlékkövei

1 Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok ma néktek.

2 És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néktek, nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mésszel! Józs 4,3-8

3 És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden igéjét, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, a tejjel és mézzel folyó földre, amiképpen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene.

4 Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek, az Ebál hegyén, és meszeld be azokat mésszel! Józs 8,30.31

5 És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek, olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj! 2Móz 20,25

6 Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát! És áldozzál azon egészen égő áldozatokat az Úrnak, a te Istenednek!

7 Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt! 5Móz 12,12

8 És írd fel a kövekre e törvénynek minden igéjét igen világosan!

9 És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelj és hallgass, Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. 5Móz 26,17-19

10 Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, amelyeket én parancsolok ma néked!

Az Ebál-hegyi átok

11 És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:

12 Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin. 5Móz 11,29; Józs 8,33

13 Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.

14 Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének fennszóval:

15 Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál utálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!

16 Átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen! 2Móz 21,17

17 Átkozott, aki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!

18 Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen! 3Móz 19,14

19 Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen! 2Móz 22,21

20 Átkozott, aki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen! 3Móz 18,8

21 Átkozott, aki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen! 3Móz 18,23

22 Átkozott, aki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen! 3Móz 18,9

23 Átkozott, aki az ő napával* hál! És mondja az egész nép: Ámen!

24 Átkozott, aki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen! 4Móz 35,16-18

25 Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!

26 Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen! Jer 11,3; Gal 3,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában