EZÉKIEL KÖNYVE

19. fejezet

Izráel gyászoló anyaoroszlán, kitépett szőlőtő

1 Te pedig kezdj gyászéneket Izráel fejedelmeiről!

2 És mondjad: Mi volt anyád? Nőstény oroszlán, oroszlánok közt fekszik vala, fiatal oroszlánok között nevelé fel kölykeit.

3 És fölnevele egyet kölykei közül, fiatal oroszlánná lőn, és megtanula ragadományt ragadozni, embereket evett.

4 És meghallák ezt róla a népek, vermükben megfogaték, és elvivék őt horgokon Egyiptom földjére. Ésa 37,29; 2Kir 23,31.33

5 És mikor látta, hogy késik, hogy odaveszett reménysége, vőn egyet kölykei közül, ezt tevé fiatal oroszlánná.

6 És ez jár vala az oroszlánok között, fiatal oroszlánná lőn, és megtanula ragadományt ragadozni, embereket evett.

7 És ismeré az ő özvegyeiket, s városaikat elpusztítá, és megrettene a föld és annak teljessége, ordítása hangjától.

8 És veték ellene a pogányok körös-körül a tartományokból, és kiteríték reá hálójukat, vermükben megfogaték. 2Krón 36,4-6; Jer 22,18.19

9 És veték őt ketrecbe horgokon, s elvivék őt Babilon királyához, elvivék őt várakba, hogy többé ne hallassék szava Izráel hegyein.

10 Anyád a te nyugalmadban olyan vala, mint a víz mellé ültetett szőlőtő, gyümölccsel és vesszővel bővelkedik vala a sok víztől.

11 És lőnek néki erős vesszei, uralkodók pálcáinak valók, és nagy vala magassága a sűrűség között és felett, és kitetszék magasságával és vesszeinek sokaságával.

12 De kiszaggattaték Isten haragja által, a földre vetteték, és a napkeleti szél elszárasztá gyümölcsét, letöretének és elszáradának erős ágai. Tűz emészté meg.

13 És most a pusztában plántáltatott, száraz és szomjú földön.

14 És tűz jött ki ágainak egyik vesszejéből, gyümölcsét megemészté, és nincs többé rajta erős vessző, nincs pálca az uralkodásra. Gyászének ez, és gyászének lesz.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában