EZÉKIEL KÖNYVE

18. fejezet

Kinek-kinek csak a saját bűnéért kell meghalni

1 És lőn az Úr szava hozzám, mondván:

2 Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele? Jer 31,29

3 Élek én – ezt mondja az Úr Isten –, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben.

4 Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni.

5 És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik,

6 ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertőzteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik, Zsolt 106,28; Ésa 57,7; 3Móz 18,19.20

7 és senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja, és a mezítelent ruhával befödi, 2Móz 22,21; 5Móz 24,12; 15,7.8; Ésa 58,6.7; Mt 25,36-40

8 uzsorára nem ad, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt, 2Móz 22,25

9 az én parancsolatimban jár, és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék, ez az igaz, ő élvén él – ezt mondja az Úr Isten. 3Móz 18,5

10 És ha erőszakos fiat nemz, aki vért ont, és csak egyet is cselekszik amazokból, 5Móz 28,15

11 mindezeket pedig nem cselekedte, hanem a hegyeken evett, és felebarátjának feleségét megfertőztette,

12 a szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, utálatosságot cselekedett,

13 uzsorára adott, és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az utálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen őrajta!

14 S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik, látja, de nem cselekszik azok szerint:

15 a hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel Izráel házának bálványaira, felebarátjának feleségét meg nem fertőzteti,

16 és senkit sem nyomorgat, zálogot nem vesz, ragadományt nem ragadoz, kenyerét az éhezőnek adja, és a mezítelent ruhával befödi, Jób 31,19.20

17 a szegényre nem veti rá kezét, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeim szerint cselekszik, parancsolataimban jár: az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért, hanem élvén éljen!

18 Atyja, mert nyomorgatást követett el, ragadományt ragadozott atyjafiától, és ami nem jó, azt cselekedte népe között: ímé, meghal a maga vétkéért.

19 És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatimat megtartotta, s cselekedte azokat: élvén éljen. 5Móz 24,16

20 Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága!

21 És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon!

22 Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.

23 Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? – ezt mondja az Úr Isten – Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen? Ez 33,11

24 És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.

25 És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izráel háza! Az én utam nem igazságos-é? Nem inkább a ti útjaitok nem igazságosak-é? Ez 33,20

26 Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal, gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett.

27 És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben.

28 Mert belátta, és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett: élvén éljen, ne haljon meg!

29 És azt mondja az Izráel háza: Nem igazságos az Úrnak útja! Az én útjaim nem igazságosak-é, Izráel háza? Nem inkább a ti útjaitok nem igazságosak-é?

30 Ennek okáért mindeniteket az ő útjai szerint ítélem, Izráel háza – ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok!

31 Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért halnátok meg, oh, Izráel háza!? Ez 11,19

32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért, és éljetek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában