PÁL LEVELE A GALÁCIABELIEKHEZ

6. fejezet

Intés alázatosságra és jótékonyságra

1 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti, lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is! Mt 18,15-17; Róm 14,1

2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét! Jn 13,34

3 Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.

4 Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.

5 Mert ki-ki a maga terhét hordozza.

6 Aki pedig az igére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. 1Kor 9,7.14

7 Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Mert amit vet az ember, azt aratándja is.

8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a Léleknek, a Lélekből arat örök életet.

9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. 2Thessz 3,13

10 Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. 1Tim 5,8

Óvás tévtanítóktól. Krisztus kereszthalála a mi mindenünk

11 Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!

12 Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.

13 Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.

14 Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak! 1Kor 1,31

15 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Gal 5,6; Róm 6,4

16 És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

17 Ennek utána senki nékem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben! 2Kor 4,10.11

18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyámfiai! Ámen. 2Tim 4,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában