Józsué

5. fejezet

A kananeusok félelme

1 Lőn pedig, amint meghallák az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszárasztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izráel fiai előtt, amíg általjöttünk vala, megolvada az ő szívük, és nem vala többé bátorság bennük Izráel fiai miatt. 4Móz 13,30; Józs 2,9-11.24

Körülmetélkedés Kánaán földjén

2 Ez időben monda az Úr Józsuénak: Csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metéld körül az Izráel fiait! 2Móz 4,25; 1Móz 17,9-14

3 És csinála Józsué magának kőkéseket, és körülmetélé Izráel fiait a körülmetéletlenség halmán.

4 Az ok pedig, amiért körülmetélé őket Józsué, ez: Mindaz a nép, amely kijött vala Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak vala a pusztában, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból. 4Móz 14,22-24.29-34

5 Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött vala, de azt a népet, amely a pusztában született útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból, nem metélték vala körül,

6 mert negyven esztendeig jártak Izráel fiai a pusztában, mialatt elemészteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek vala ki, mivelhogy nem hallgattak vala az Úr szavára, akiknek megesküdt az Úr, hogy nem láttatja meg velük a földet, amely felől megesküdt vala az Úr az ő atyáiknak, hogy nékünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. 2Móz 3,8

7 Fiaikat állította vala azért helyükbe, ezeket metélé körül Józsué, mert körülmetéletlenek valának, mivelhogy nem metélék vala körül őket az útban.

8 Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteg lőnek az ő helyükön a táborban, míglen meggyógyulának.

9 És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig.

Páskaünnep. A manna megszűnik

10 És Gilgálban táborozának Izráel fiai, és megkészíték a páskát a hónapnak tizennegyedik napján este Jerikónak mezején. Józs 4,19

11 És evének a föld terméséből a páskának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát ugyanezen a napon. 2Móz 12,18.19; 3Móz 23,5-6

12 És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izráel fiainak, hanem Kánaán földjének gyümölcséből evének abban az esztendőben. 2Móz 16,4; 14-35

Józsuénak megjelenik Isten angyala

13 Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé, egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzáméne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül?

14 Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának? 2Móz 14,19.20

15 És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedék Józsué. 2Móz 3,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában