ZSOLTÁROK KÖNYVE

66. fejezet

Isten iránti hála népének csodálatos vezetéséért

1 Az éneklőmesternek, zsoltár, ének. Örvendezz Istennek, oh, te, egész föld!

2 Énekeljétek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét!

3 Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid! A te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. Zsolt 18,45

4 Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet. Szela.

5 Jöjjetek, és lássátok az Isten dolgait! Csudálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Zsolt 46,9; 65,12-14

6 A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk őbenne. 2Móz 14,21.22; Józs 3,14-17

7 Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela.

8 Áldjátok, népek, a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát!

9 Aki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak.

10 Mert megpróbáltál minket, oh, Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt.

11 Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat.

12 Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Zsolt 60,14

13 Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, Zsolt 116,14; 56,13.14

14 amelyeket ajakim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban.

15 Hizlalt juhokat áldozom néked égőáldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela. 3Móz 3,1-17

16 Jöjjetek el, és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek, miket cselekedett az én lelkemmel!

17 Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Zsolt 18,4-7

18 Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Jn 9,31; Jak 4,3

19 Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. Zsolt 18,7; 20-25

20 Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Zsolt 18,50.51

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában