1Királyok

5. fejezet

Salamon szerződése Hírámmal a templomépítés előkészítésénél

1 És Hírám, Tírus királya elküldé az ő szolgáit Salamonhoz, mikor meghallotta, hogy őt kenték királlyá az ő atyja helyett, mert Hírám szerette Dávidot teljes életében. 2Sám 5,11

2 És külde Salamon Hírámhoz, ezt üzenvén néki:

3 Te tudod, hogy Dávid, az én atyám nem építhete házat az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, amelyekkel őt körülvették vala, mígnem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat. 2Sám 7,5.11-12

4 De most az Úr, az én Istenem nékem nyugodalmat adott mindenfelől, úgyhogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs. 1Kir 4,20.21

5 Ímé, azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, amiképpen szólott az Úr Dávidnak, az én atyámnak, ezt mondván: A te fiad, akit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek. 2Krón 2,1; 2Sám 7,13

6 Most azért parancsold meg, hogy vágjanak nékem cédrusfákat a Libanonon! Az én szolgáim is együtt lesznek a te szolgáiddal. A te szolgáidnak pedig jutalmát megadom néked mind aszerint, amit mondándasz, mert tudod, hogy nincsen miközöttünk olyan ember, aki a favágáshoz úgy értene, mint a szidonbeliek.

7 Mikor azért meghallotta Hírám a Salamon üzenetét, igen megörült, és monda: Áldott legyen e mai napon az Úr, aki Dávidnak bölcs fiat adott e nagy népen! 2Krón 2,12

8 És elkülde Hírám Salamonhoz, ezt üzenvén: Megértettem, ami felől küldöttél hozzám. Én megteszem minden kívánságodat mind a cédrusfákra, mind a fenyőfákra nézve.

9 Az én szolgáim a Libanonról aláviszik a tengerre a fákat, én pedig azokat tutajokra rakatván, a tengeren addig a helyig vitetem, amelyet te megüzentetsz nékem, és azokat ott kihányatom, és te vitesd el. Te pedig abban teljesítsd kívánságomat, hogy adj eledelt az én háznépemnek!

10 Ada azért Hírám Salamonnak cédrusfákat és fenyőfákat, minden kívánsága szerint.

11 Salamon pedig ada Hírámnak húszezer véka búzát az ő háznépének táplálására, és húszezer kórus sajtolt olajat. Ezt adja vala Salamon Hírámnak esztendőről esztendőre.

12 Az Úr azért bölcsességet ada Salamonnak, amint megmondotta vala néki. És békesség lőn Hírám és Salamon között, és ők szövetséget tőnek egymással. 1Kir 3,12; 4,29-30; 1Kir 9,27.28

13 Salamon király pedig robotosokat szedete az egész Izráelből. És harmincezer ember lőn robotossá,

14 akiket aztán elkülde a Libanonra, minden hónapra tíz-tízezer ember egymás után. Egy hónapig a Libanon hegyén valának, két hónapig az ő házuknál. Adónirám vala pedig a robotosok feje.

15 Ezenkívül Salamonnak hetvenezer teherhordója és nyolcvanezer kővágója volt a hegyen

16 a pallérok* fejedelmein kívül, akikre Salamon a munkának igazgatását bízta volt, akik háromezren és háromszázan valának, akik a munkálkodó népet szorgalmaztatták.

17 És megparancsolá a király, hogy nagy és drága köveket vágjanak ki, nevezetesen faragott köveket a ház fundamentumául,

18 melyeket kifaragának a Salamon kőművesei és a Hírám ácsai és a gibleusok, és elkészíték a fákat és a köveket a ház építéséhez.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában