ZSOLTÁROK KÖNYVE

135. fejezet

Isten mindenhatósága, a bálványok tehetetlensége

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek, szolgái az Úrnak,

2 akik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.* Zsolt 134,1

3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! Zsolt 118,1

4 Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. 2Móz 19,5.6; 1Pt 2,9

5 Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. 2Móz 15,11; Zsolt 86,8

6 Mind megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. Zsolt 115,3

7 Felemeli a felhőket a földnek széléről, villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból. Jer 10,13

8 Aki megverte Egyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig. 2Móz 12,29

9 Jeleket és csodákat küldött rád, oh, Egyiptom, fáraóra és összes szolgáira. Zsolt 78,43.51

10 Aki megvert sok népet, és megölt erős királyokat: Józs 12,1-24

11 Szíhont, az emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kánaánnak minden királyát. 4Móz 21,23-35

12 És odaadta földjüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. Zsolt 78,55

13 Uram! Örökkévaló a te neved, nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. Zsolt 102,13

14 Mert bírája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. 5Móz 32,36

15 A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Zsolt 115,4-8

16 Szájuk van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17 füleik vannak, de nem hallanak, és lehelet sincsen szájukban.

18 Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennük. Ésa 42,17

19 Izráel háznépe, áldjátok az Urat! Áronnak háznépe, áldjátok az Urat!

20 Lévinek háznépe, áldjátok az Urat! Kik félik az Urat, áldjátok az Urat!

21 Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat! 1Kir 11,36

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában