Náhum

1. fejezet

Isten megbünteti Asszíriát

1 Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve. Jón 1,2

2 Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal. Bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. 2Móz 20,5

3 Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Ésa 19,1

4 Megfeddi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libanon virága elfonnyad. Jób 38,11

5 A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ és minden, ami rajta él. Hab 3,6

6 Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle. Jer 7,20

7 Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Zsolt 25,8; 119,68; Péld 18,10

8 De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit setétség üldözi. Ésa 8,7-8

9 Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.

10 Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.

11 Belőled származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt.

12 Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.

13 Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.

14 Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva, isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket, megásom sírodat, mert becstelen vagy.

15 Ímé, a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellő, mindenestől kiirtatott. Ésa 52,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában