1Krónika

 • 1. fejezet

  Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig Ézsau fiai és az edomita királyok
 • 2. fejezet

  Jákób és Júda fiai
 • 3. fejezet

  Dávid fiainak és Júda királyainak névsora
 • 4. fejezet

  Júda utódai Simeon utódai
 • 5. fejezet

  Rúben utódai Gád utódai. Harc a hágárénusokkal Manassé fél nemzetsége
 • 6. fejezet

  Lévi utódai Lévi és Áron fiai és lakhelyük
 • 7. fejezet

  Jákób másik hat fiának nemzetségi táblázata
 • 8. fejezet

  Benjámin családja és Saul
 • 9. fejezet

  Jeruzsálem lakói Templomi hivatalnokok Gibeon lakói és Saul családja
 • 10. fejezet

  Saul veszedelme a filiszteusokkal való ütközetben
 • 11. fejezet

  Dávidot királlyá választják, Siont beveszi, és ott lakik Dávid hősei
 • 12. fejezet

  Dávid segítői
 • 13. fejezet

  Dávid meghozza a frigyládát, és Obed-Edom házában helyezi el
 • 14. fejezet

  Dávid palotája, feleségei és gyermekei Dávid győzelmei a filiszteusokon
 • 15. fejezet

  A frigyládát helyére viszik
 • 16. fejezet

  Dávid zsoltára a frigyláda elhelyezésekor, az istentisztelet elrendelése
 • 17. fejezet

  Dávid templomot akar építeni, és ígéretet vesz magvának örökkévaló királyságáról Dávid imája
 • 18. fejezet

  Dávid szerencsés csatáiban aranyat, ezüstöt és rezet zsákmányol, és azt a templomépítésre szenteli. Hivatalnokai és papjai
 • 19. fejezet

  Dávid bosszút állt az ammonitákon követeinek megszégyenítéséért
 • 20. fejezet

  Az ammoniták, Rabba városának bevétele Három diadal a filiszteusokon
 • 21. fejezet

  Dávid népszámlálásának büntetése dögvész Dávid áldozata Ornán (Arauna) szérűjén
 • 22. fejezet

  Dávid intézkedik a templom leendő építéséről, és tanácsai Salamonnak
 • 23. fejezet

  A léviták száma, csoportjai és feladata
 • 24. fejezet

  A huszonnégy papi rend vezetői A léviták vezetői
 • 25. fejezet

  Az éneklők huszonnégy rendje
 • 26. fejezet

  Az ajtónállók elrendezése A kincstartók elrendezése A bírák elrendezése
 • 27. fejezet

  A hadsereg tizenkét rendjének vezetői Törzsfők
 • 28. fejezet

  Dávid utódjául bemutatja a népnek Salamont Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és a hozzá való készleteket
 • 29. fejezet

  Bőséges adakozás a templomépítésre Dávid hálaimája Salamon felkenetése Dávid halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában