PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

 • 1. fejezet

  Beköszöntő Az apostol hálája a nyomorúságok közt való isteni vigaszért Védekezés az állhatatlanság vádja ellen
 • 2. fejezet

  Ajánlja, hogy a bűnbánó bűnöst fogadják vissza Az apostol hálát ad Istennek, a Krisztusról való beszéd hatalmas eredményéért
 • 3. fejezet

  Az új testamentum hirdetése a lélek és élet szolgálata. A törvényé a betű szolgálata, amely megöl.
 • 4. fejezet

  Pál az evangéliumot becsületesen prédikálja és annak erejét megpróbáltatásaival bizonyítja
 • 5. fejezet

  Vágyódás a mennyei hazába A megbékélés szolgálata
 • 6. fejezet

  Pál a maga példájával biztat Az apostol óv a hitetlenekkel való közösségtől
 • 7. fejezet

  Intés megszentelődésre Az Isten szerint való bánat
 • 8. fejezet

  Intés a jeruzsálemi szegények megsegítésére
 • 9. fejezet

  Folytatás
 • 10. fejezet

  Pál védekezése a rágalmak ellen
 • 11. fejezet

  Folytatás Pál fáradalmai és szenvedései a gyülekezetek alapításában
 • 12. fejezet

  Pál különleges isteni kijelentései és nagy megerősíttetése Pál emlékeztet tiszta szeretetére
 • 13. fejezet

  Intés megjobbulásra Befejezés

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában