PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

 • 1. fejezet

  Hála az evangélium korinthusi áldásaiért Óvás pártoskodástól A keresztről való beszédet bolondságnak mondják, de az Isten hatalma
 • 2. fejezet

  Az apostolok nem akarnak másról tudni, csak Jézus Krisztust, aki megfeszíttetett
 • 3. fejezet

  Óvás a tanítók miatti pártoskodástól, mert azok csak szolgák; az üdvösség Ura és alapja Krisztus
 • 4. fejezet

  Az apostoli tiszt
 • 5. fejezet

  A paráznaság elítélése. Óvás a nyilvánvaló bűnösökkel való közösségtől
 • 6. fejezet

  A törvényszék előtt való pereskedésről Óvás hamisságtól és tisztátalanságtól
 • 7. fejezet

  Házasságról, hajadonságról és özvegységről
 • 8. fejezet

  A bálványoknak áldozott húsról és a keresztyén szabadságról
 • 9. fejezet

  Hogyan él az apostol az ő keresztyén szabadságával Intés a maradandó koronáért való küzdelemre
 • 10. fejezet

  Óvás testi elbizakodástól és bálványimádástól Az úrvacsora Krisztussal való közösség
 • 11. fejezet

  Az istentiszteleten szükséges magaviseletről Az úrvacsora megbecsülése
 • 12. fejezet

  A lelki ajándékokról és azok hasznáról
 • 13. fejezet

  A szeretethimnusz
 • 14. fejezet

  A tanítás és a nyelveken szólás használatáról; az istentisztelet szép rendjéről
 • 15. fejezet

  A halottak feltámadásáról
 • 16. fejezet

  A jeruzsálemi szegények megsegítése Timótheust ajánlja Üdvözlések és befejezés

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában