PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

8. fejezet

A bálványoknak áldozott húsról és a keresztyén szabadságról

1 A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. ApCsel 15,20

2 Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Gal 6,3; 1Tim 6,4; 1Kor 3,18

3 Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Gal 4,9

4 Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Ésa 41,24.29; Jer 10,15; 5Móz 6,4; Róm 14,14

5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr, Jn 10,34

6 mindazáltal nékünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is őbenne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. Mal 2,10; 5Móz 6,4; Jn 13,13

7 De nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik. 1Kor 10,27; Róm 14,14.23

8 Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak, ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. Róm 14,17

9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. Gal 5,13; Róm 14,15

10 Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?

11 És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, akiért Krisztus meghalt. Róm 14,13; 15,20

12 Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. 1Kor 8,11

13 Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam. Róm 14,15.20.21; 1Kor 8,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában