PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

5. fejezet

A paráznaság elítélése. Óvás a nyilvánvaló bűnösökkel való közösségtől

1 Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye. 3Móz 18,7.8

2 És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte.

3 Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte. 2Kor 10,1; Kol 2,5

4 Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával Mt 16,19; 18,18; Jn 20,23

5 átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján. 1Tim 1,20

6 Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Mt 16,6; Gal 5,9

7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Ésa 53,7; 1Pt 1,19; Jn 1,29

8 Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. 2Móz 12,15-20

9 Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. Mt 18,17; 2Thessz 3,14

10 De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek! Mt 18,17; Péld 1,10-15; 2Thessz 3,6; Tit 3,10; 2Jn 1,10

12 Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívül valókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek-é ítéletet? Mk 4,11

13 A kívül valókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül! 5Móz 13,5; 22,20-24; 1Kor 5,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában