PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

 • 1. fejezet

  Beköszöntő és áldáskívánás Bevezetés: az evangélium Isten hatalma üdvösségre
 • 2. fejezet

  Zsidók és pogányok egyaránt bűnösök
 • 3. fejezet

  Minden ember kivétel nélkül bűnös, és érdem nélkül, hit által lesz igazzá
 • 4. fejezet

  A hit által való megigazulást Ábrahám példájával és Dávid bizonyságával bizonyítja
 • 5. fejezet

  A hit által való megigazulás gyümölcsei Mint a bűn és a halál Ádám által, úgy az igazság és az élet Krisztus által hat el minden emberre
 • 6. fejezet

  A megszentelődés és új engedelmesség a hitből való igazság gyümölcse
 • 7. fejezet

  A hit által való megigazulás felszabadít a törvény alól és Krisztusnak való engedelmességre kötelez A belső és külső ember harca
 • 8. fejezet

  A hívők Lélek szerinti élete, istenfiúsága és még nyomorúságban is boldog reménysége
 • 9. fejezet

  A zsidók egykori kiválasztása és a pogányok iránti kegyelem
 • 10. fejezet

  A zsidók a saját igazságukat keresték, és azért nem találták meg a hitből való igazságot
 • 11. fejezet

  Izráel kiválasztása megmásíthatatlan Isten csodálatos útjának dicsérete
 • 12. fejezet

  Keresztyén életszabályok
 • 13. fejezet

  Intés a hatalomnak való engedelmességre Intés felebaráti szeretetre Intés a világosságban való járásra
 • 14. fejezet

  Hogy kell felvenni a gyengéket, kerülni a botránkozást
 • 15. fejezet

  Intés a gyengék iránt való türelemre és keresztyéni egyetértésre Az evangélium áldásai az apostol szolgálata által
 • 16. fejezet

  Fébé ajánlása és személyes üdvözletek Óvás hamis tanítóktól Üdvözletek Korinthusból Isten dicsérete

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában