JÁNOS JELENÉSEKRŐL

 • 1. fejezet

  Előszó és köszöntés A megdicsőült Emberfia megjelenése A hét csillag és hét gyertyatartó titka
 • 2. fejezet

  Krisztus levele az efézusi gyülekezethez és felvigyázójához Krisztus levele a smirnai gyülekezethez és felvigyázójához Krisztus levele a thiatírai gyülekezethez és felvigyázójához
 • 3. fejezet

  Krisztus levele a sárdisi gyülekezethez és felvigyázójához Krisztus levele a filadelfiai gyülekezethez és felvigyázójához Krisztus levele a laodiceai gyülekezethez és felvigyázójához
 • 4. fejezet

  Isten felséges volta és imádása a trón körül
 • 5. fejezet

  A Bárány elveszi a hétpecsétes könyvet
 • 6. fejezet

  Az első hat pecsét feltörése
 • 7. fejezet

  A tizenkét törzsből való elpecsételtek A megváltottak sokasága
 • 8. fejezet

  A hetedik pecsét feltörése Az első négy trombitaszó A három jajszó
 • 9. fejezet

  Az ötödik trombitaszó az első jajszó A hatodik trombitaszó a második jajszó
 • 10. fejezet

  Az angyal kezében lévő könyv, melyet János lenyel. A hét mennydörgés
 • 11. fejezet

  Az Isten templomának megmérése. A két tanú megöletik, de ismét feltámad A hetedik trombitaszó
 • 12. fejezet

  A napba öltözött asszony és a sárkány. Mihály harca a sárkánnyal
 • 13. fejezet

  A tengerből feljövő hétfejű vadállat A földből feljövő kétszarvú vadállat (a hamis próféta)
 • 14. fejezet

  A száznegyvennégyezer a Sionon A három angyal intése Vidám aratás és rettenetes ősz
 • 15. fejezet

  Akik az üvegtengernél énekelnek Az utolsó hét csapás. Előkészület a harag hét poharának kitöltésére
 • 16. fejezet

  A hét angyal kitölti az Isten haragjának poharát
 • 17. fejezet

  A Bárány legyőzi Babilont, a vörös fenevadon ülő nőt
 • 18. fejezet

  Babilon leomlik A királyok, kalmárok és hajósok jajszava. Öröm a mennyben
 • 19. fejezet

  Örömének Babilon bukása felett A Bárány menyegzője Krisztus megjelenése A vadállat és a hamis próféta vége
 • 20. fejezet

  A sátán ezer évre megkötöztetik: az első feltámadás Góg és Mágóg Az utolsó ítélet
 • 21. fejezet

  Új ég, új föld, új Jeruzsálem
 • 22. fejezet

  Az élet vize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel Intés és óvás Befejezés

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában