Zakariás

3. fejezet

Jósua főpap az Úr angyala előtt

1 Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. Zsolt 109,6

2 És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet! Avagy nem tűzből kikapott üszök-é ez? Ám 4,11; Júd 1,9

3 Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.

4 És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! Ésa 61,10

5 Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala. 2Móz 28,4

Ígéret a Csemetéről (Messiásról)

6 És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván:

7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útjaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat,* és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között.

8 Halld meg, Jósua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek! Mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét! Ésa 11,1; Jer 23,5; Lk 1,78

9 Mert ímé, e kő az, amelyet Jósua elé helyezek: egy kövön hét szem, ímé, én faragom annak faragványait – így szól a Seregeknek Ura –, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon. Zsolt 118,22

10 Azon a napon – így szól a Seregeknek Ura – ki-ki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá. Mik 4,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában