4Mózes

33. fejezet

A hadiszállások felsorolása

1 Ezek Izráel fiainak szállásai, akik kijövének Egyiptom földjéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.

2 (Megírá pedig Mózes az ő kijövetelüket az ő szállásaik szerint az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik az ő kijövetelük szerint.

3 Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páska után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel az egész Egyiptom láttára. 2Móz 12,37

4 (Az egyiptombeliek pedig temetik vala azokat, akiket megölt vala az Úr őközöttük, minden elsőszülöttjüket. Az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.) 2Móz 12,12

5 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.

6 És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, amely van a pusztának szélén. 2Móz 13,20

7 És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, amely van Baál-Cefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt. 2Móz 14,2

8 És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába, és menének háromnapi járásnyira az Ethám pusztáján, és tábort ütének Márában. 2Móz 15,23

9 És elindulának Márából, és jutának Élimbe. Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa, és tábort ütének ott. 2Móz 15,27

10 És elindulának Élimből, és tábort ütének a Vörös-tenger mellett.

11 És elindulának a Vörös-tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában. 2Móz 16,1

12 És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.

13 És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.

14 És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize. 2Móz 17,1

15 És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sínai pusztájában. 2Móz 19,1

16 És elindulának a Sínai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában. 4Móz 11,34-35

17 És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.

18 És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.

19 És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Pérecben.

20 És elindulának Rimmon-Pérecből, és tábort ütének Libnában.

21 És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.

22 És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.

23 És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.

24 És elindulának a Séfer hegyétől, és tábort ütének Haradában.

25 És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.

26 És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.

27 És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.

28 És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.

29 És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.

30 És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.

31 És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.

32 És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.

33 És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.

34 És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.

35 És elindulának Abronából, és tábort ütének Ecjon-Geberben.

36 És elindulának Ecjon-Geberből, és tábort ütének Cin pusztájában; ez Kádes. 4Móz 20,1

37 És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földjének szélén. 4Móz 20,22-29

38 Felméne pedig Áron, a pap a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben Izráel fiainak Egyiptom földjéből való kijövetelük után, az ötödik hónapban a hónap elsején.

39 Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.

40 Hallott pedig a kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kánaán földjén) Izráel fiainak jövetele felől. 4Móz 21,1

41 És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Calmonában.

42 És elindulának Calmonából, és tábort ütének Púnonban.

43 És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban. 4Móz 21,10.11

44 És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.

45 És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban.

46 És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.

47 És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében. 5Móz 32,49

48 És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén a Jordán mellett Jerikó ellenében.

49 Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén.

Utasítás a kánaneusok kiűzésére

50 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén a Jordán mellett Jerikó ellenében, mondván:

51 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére,

52 űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! 5Móz 20,16-18; 5Móz 7,2-5

53 Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban, mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.

54 Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét! Ahová a sors esik valaki számára, az legyen az övé! A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat! 4Móz 26,54.55

55 Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyen lakoztok. 2Móz 34,12-16; Józs 23,13

56 És akkor, amiképpen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában