Ésaiás

32. fejezet

Isten népének boldog állapota az igazságos király alatt, büntetések után

1 Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben.

2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.

3 És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek.

4 A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.

5 Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.

6 Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. Zsolt 10,4-6; 14,1

7 A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. Zsolt 11,2.3; 17,9-11; 36,2-4; 37,12.14

8 De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.

9 Ti, gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam, és ti, elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem! Ám 6,1; 4,1-2; Ésa 3,17-28

10 Kevés idő múltán megháborodtok ti, elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.

11 Reszkessetek, ti, gondtalanok, rettenjetek meg, ti, elbizakodottak! Vetkezzetek mezítelenre, és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával!

12 Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.

13 Népemnek földjét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait.

14 A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.

15 Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik. Ésa 29,17; 41,18; 43,19; 44,3; Jóel 2,28-30; Lk 24,49; ApCsel 1,8

16 És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön. Zsolt 85,12

17 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

18 Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ésa 33,6; 52,7; 54,13

19 De jégeső hull, és megdől az erdő, és a város elsüllyedve elsüllyed! Ésa 10,18.19.33.34; 28,2

20 Oh, boldogok, ti, akik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában