5Mózes

 • 1. fejezet

  Isten jótettei és a nép hálátlansága
 • 2. fejezet

  Pusztai vándorlás a Szihonon vett diadalig
 • 3. fejezet

  A básáni Óg ellen való diadal A Jordántól keletre eső országrész felosztása Mózes nem mehet be az ígéret földjére
 • 4. fejezet

  Intés a törvény iránti engedelmességre A keleti rész menedékvárosai
 • 5. fejezet

  A tízparancsolat ismétlése
 • 6. fejezet

  Az első parancsolat magyarázata, az Isten iránti szeretetről
 • 7. fejezet

  A bálványimádókkal való bánásmód
 • 8. fejezet

  Intés Isten iránti hálára
 • 9. fejezet

  Intés az Úr előtti alázatosságra
 • 10. fejezet

  Az új törvénytáblák Mit kíván az Úr Izráeltől? A szív körülmetélése
 • 11. fejezet

  Emlékeztetés a csodákra, amelyeket Isten az ő népével tett Az engedelmesség áldása, az engedetlenség átka
 • 12. fejezet

  A bálványimádás kiirtása Az igaz istentisztelet helye és módja
 • 13. fejezet

  A hamis próféta büntetése A bálványimádásra csábító büntetése
 • 14. fejezet

  Pogány gyászolás tilalma Tiszta és nem tiszta ételek A tized
 • 15. fejezet

  Az elengedés évéről Adósrabszolgák szabadon bocsátásáról Az állatok elsőszülöttjei az Úréi
 • 16. fejezet

  Az évi három főünnep Bírák
 • 17. fejezet

  A bálványimádás büntetése Legfőbb törvényszék Királytörvény
 • 18. fejezet

  Papok jövedelme Óvás a varázslástól és jövendöléstől Az igaz próféta ígérete
 • 19. fejezet

  Menedékvárosok A határok sérthetetlensége Hamis tanúk büntetése
 • 20. fejezet

  Hadviselési törvény Hadkötelezettség alóli mentesség Ellenséges városok ostromlásáról
 • 21. fejezet

  Ha a gyilkos ismeretlen, mit kell tenni Hadban szerzett rabnők Elsőszülöttségi jog Engedetlen gyermekek Akasztott ember
 • 22. fejezet

  Különböző törvények a felebaráti szeretetről és az állatokról Erkölcstelenség elleni törvények
 • 23. fejezet

  Kik vehetők fel a gyülekezetbe Különböző törvények
 • 24. fejezet

  Válólevél Különféle törvények a szegényekről, árvákról és jövevényekről
 • 25. fejezet

  A botbüntetés szabálya A sógorházasság Hamis mérték tilalma Az amálekiták kiirtandók
 • 26. fejezet

  A zsenge és a tized Emlékeztetés Isten iránti engedelmességre
 • 27. fejezet

  A törvény emlékkövei Az Ebál-hegyi átok
 • 28. fejezet

  Áldások ígérete Átok fenyegetése
 • 29. fejezet

  A szövetség megújítása
 • 30. fejezet

  Mózes áldást és átkot hirdet
 • 31. fejezet

  Mózes búcsúzik, Józsué az utódja A törvénykönyvet Mózes átadja a lévitáknak
 • 32. fejezet

  Mózes éneke
 • 33. fejezet

  Mózes utolsó áldása és jóslata a tizenkét törzsről
 • 34. fejezet

  Mózes halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában