4Mózes

 • 1. fejezet

  A hadköteles férfiak száma A léviták elkülönítése
 • 2. fejezet

  A táborozás rendje
 • 3. fejezet

  Áron családja A léviták feladata A lévita családok Az elsőszülöttek
 • 4. fejezet

  Utasítások a léviták számára A léviták megszámlálása
 • 5. fejezet

  A tisztátalanok elkülönítése Károkozásért való áldozat Hűtlenségi gyanú tisztázása
 • 6. fejezet

  Nazireusok törvénye Ároni áldás
 • 7. fejezet

  A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor
 • 8. fejezet

  Az arany gyertytartó A léviták felszentelése A léviták szolgálati ideje
 • 9. fejezet

  Izráel fiai megtartják a páskát A tisztátalanok és utazók páskája Felhő- és tűzoszlop
 • 10. fejezet

  Az ezüstkürtök használata Elindulás a Sínai pusztájából
 • 11. fejezet

  Táborégés A nép kívánsága A hetven prófétáló vén A fürjek és Kibrot-thaavá (kívánság sírjai)
 • 12. fejezet

  Miriám poklossága
 • 13. fejezet

  Kánaán földjére küldött kémek A kémek visszatérnek, és elcsüggesztik a népet
 • 14. fejezet

  A nép zúgolódásának büntetése
 • 15. fejezet

  Étel- és italáldozatokról A tészta zsengéjéről Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök A szombatot megszegő büntetése Emlékeztető jel a ruhán
 • 16. fejezet

  Kóré csoportjának lázadása Kóré csoportjának elpusztulása A lázadók és Áron tömjénezői
 • 17. fejezet

  Áron vesszeje kivirágzik
 • 18. fejezet

  A papok és a léviták A papok jövedelme A léviták jövedelme
 • 19. fejezet

  A vörös tehén hamuja
 • 20. fejezet

  Miriám halála. Víz ered a kősziklából Edom nem bocsátja át a népet Áron halála
 • 21. fejezet

  Harc Arad királyával. Az érckígyó Izráel hadiszállásai Szíhon legyőzetik
 • 22. fejezet

  Bálák elhívja Bálámot, hogy átkozza meg a népet Bálám szamara megszólal
 • 23. fejezet

  Bálám átok helyett kétszer áldást mond
 • 24. fejezet

  Bálám ismét jót jövendöl Izráelről Csillag származik Jákóbból...
 • 25. fejezet

  Az izráeliták lelki és testi paráznaságának büntetése
 • 26. fejezet

  A nép újbóli megszámlálása
 • 27. fejezet

  Leányok örökségi joga Józsué Mózes utódává szenteltetik
 • 28. fejezet

  A mindennapi áldozat törvénye A szombat és az újhold áldozati törvénye A páskaáldozat A pünkösdi áldozat
 • 29. fejezet

  Újévi áldozat Az engesztelés napjának áldozati törvénye Sátoros ünnepi áldozat
 • 30. fejezet

  Fogadalmakról szóló törvény
 • 31. fejezet

  Győzelem a midiánitákon A zsákmány elosztása
 • 32. fejezet

  A Jordántól keletre eső országrész felosztása
 • 33. fejezet

  A hadiszállások felsorolása Utasítás a kánaneusok kiűzésére
 • 34. fejezet

  A Kánanán földjének határai Kik osszák fel az országot
 • 35. fejezet

  A léviták városai Menedékvárosok
 • 36. fejezet

  Örökösödési joggal a leányok nem házasodhatnak más törzsbelivel

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában