Példabeszédek

 • 1. fejezet

  A bölcsesség hívása Az engedetlenek büntetése
 • 2. fejezet

  Intés a bölcsesség keresésére és a csábítóktól való óvakodásra
 • 3. fejezet

  Az istenfélelem és bölcsesség áldása
 • 4. fejezet

  Atyai emlékeztetés a bölcsesség tanításának követésére
 • 5. fejezet

  Erkölcstelen élettől való óvás
 • 6. fejezet

  Kezességtől való óvás Restségtől való óvás Álnokságtól való óvás Házasságtöréstől való óvás
 • 7. fejezet

  A paráznaságra való csábítás és szomorú következménye
 • 8. fejezet

  A bölcsesség hívogatása és ígérete
 • 9. fejezet

  A bölcsesség hívása
 • 10. fejezet

  Az igazság áldása, a bűn átka
 • 11. fejezet

  A kegyes ember szerencséje, a gonosz szerencsétlensége
 • 12. fejezet

  A bölcs és bolond magaviselete
 • 13. fejezet

  A bölcs és bolond magaviselet további leírása
 • 14. fejezet

  Az emberi életbe vágó igaz bölcsesség dicsérete
 • 15. fejezet

  A bölcsesség áldása és a bolondság átka
 • 16. fejezet

  Az Isten látja az emberek dolgait
 • 17. fejezet

  Bölcsesség és bolondság a beszédben
 • 18. fejezet

  Barátság és békeszeretet
 • 19. fejezet

  Kegyes szegénység. A bolondság, a restség és a csúfolódás
 • 20. fejezet

  A mulatozás és a meggondolatlanság
 • 21. fejezet

  Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és életét
 • 22. fejezet

  A jó hír
 • 23. fejezet

  Az életbölcsesség és kegyesség
 • 24. fejezet

  Intések türelemre és békességre
 • 25. fejezet

  A bölcsesség jutalma igaz tisztesség
 • 26. fejezet

  Bolond, rest és hamis emberek nem méltók tisztességre
 • 27. fejezet

  Óvás dicsekvéstől és elbizakodottságtól
 • 28. fejezet

  A kegyesség és becsületesség áldása, az istentelenség átka
 • 29. fejezet

  A bölcsesség áldást hoz, a bolondság és a bűn romlásba dönt
 • 30. fejezet

  Agur vallomása Agur kérése Agur bölcs mondásai
 • 31. fejezet

  Anyai oktatás a király számára Derék asszony dicsérete

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában