Jeremiás

 • 1. fejezet

  Jeremiás prófétai elhívása
 • 2. fejezet

  Izráel hálátlansága és megfenyítése
 • 3. fejezet

  Felhívás megtérésre Isteni kegyelem ígérete
 • 4. fejezet

  Újabb intés a megtérésre Jövendölés Júdea elpusztulásáról A próféta kesergése
 • 5. fejezet

  Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések
 • 6. fejezet

  Kegyetlen ellenség támad a népre, amely magát biztonságban érzi
 • 7. fejezet

  Az istentisztelet megtérés nélkül utálatos Isten előtt, és büntetéshez vezet
 • 8. fejezet

  A legnagyobb gyalázat: pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért
 • 9. fejezet

  Kesergés a körülmetéletlen szívű nép pusztulása felett
 • 10. fejezet

  A bálványokat és bálványimádókat az élő Isten elpusztítja, de a maga népét mértékkel fenyíti
 • 11. fejezet

  Isten szövetsége A nép hűtlensége Jeremiás életveszélyben
 • 12. fejezet

  Az ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt Szomszédos népekről való jövendölés
 • 13. fejezet

  A zsidók büntetésének két jelképe A nép elhurcoltatása
 • 14. fejezet

  Szárazság és éhség hirdetése Jeremiás imája a nép nevében
 • 15. fejezet

  A nép elpusztulása kikerülhetetlen, de a maradék kegyelmet fog találni Vigasztaló szó Jeremiásnak
 • 16. fejezet

  Júda elpusztulása és száműzetése bálványimádása miatt Izráel visszahozatala Babilonból
 • 17. fejezet

  A bálványimádás, emberben való bizakodás és csalárdság büntetése Felhívás a szombat megszentelésére
 • 18. fejezet

  A megtérés megtart, a megkeményedés elveszít Jeremiás panasza és imádsága
 • 19. fejezet

  Jeruzsálem pusztulásának példázata a cserépkorsó eltörése
 • 20. fejezet

  Miután Passúr megvereti, Jeremiás meghirdeti a babiloni fogságot Jeremiás kesereg, hogy próféta lett
 • 21. fejezet

  Sedékiás kérdésére Jeremiás meghirdeti a babiloni fogságot, és megmondja, mi az egyedüli út a menekülésre
 • 22. fejezet

  Jövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen
 • 23. fejezet

  A rossz pásztorok ellen. A Dávid utódai közül való jó Pásztor és Király ígérete A próféták ellen
 • 24. fejezet

  A jó és a rossz fügék példázata
 • 25. fejezet

  A zsidók hetvenéves fogsága Babilon pusztulása A harag pohara minden nép számára
 • 26. fejezet

  Jeremiás megtérést prédikál és a templom pusztulásával fenyeget, a papok a halálát kívánják, de a fejedelmek megvédik
 • 27. fejezet

  Jeremiás felszólítja Júda királyát és más királyokat, hogy hajoljanak Babilon jármába Isten akarata szerint
 • 28. fejezet

  Hanániás vitába száll Jeremiással, aki a hamis próféta halálát jövendöli. Ez még abban az évben bekövetkezik
 • 29. fejezet

  Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba Semája büntetése
 • 30. fejezet

  Jövendölés Izráel és Júda megváltásáról és a Messiás eljöveteléről
 • 31. fejezet

  További jövendölés Izráel és Júda jövendő boldogságáról Jövendölés az új szövetségről
 • 32. fejezet

  Jeremiás mezőt vesz a Babilonból való visszajövetel jeléül Jeremiás imádkozik, és megismétli az isteni ígéretet Izráel megváltásáról
 • 33. fejezet

  Jövendölés a Babilonból való szabadulásról Jövendölés a Messiásról Jövendölés Isten örök szövetségéről
 • 34. fejezet

  Sedékiás királynak és népének Isten büntetését hirdeti, mert megszegték a szabadság évének törvényét
 • 35. fejezet

  A rékábiták ősatyjuk iránti engedelmességét szembeállítja a zsidó nép Isten iránti engedetlenségével
 • 36. fejezet

  Jeremiás jóslatait elégetik, de az Úr parancsára újraíratja őket
 • 37. fejezet

  Jeremiást megverik és bebörtönzik
 • 38. fejezet

  Jeremiást verembe vetik, a király parancsára kihúzzák. Jeremiás arra inti, hogy adja meg magát az ellenségnek
 • 39. fejezet

  Jeruzsálem elesik, Sedékiást megvakítva Babilonba viszik Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul, és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti
 • 40. fejezet

  Jeremiás az országban marad, Gedáliás helytartó mellett Gedáliás nem hiszi, hogy összeesküvést szőttek ellene
 • 41. fejezet

  Ismáel megöli Gedáliást Jóhanán üldözi Ismáelt. A zsidók Egyiptomba akarnak menni
 • 42. fejezet

  Jeremiás az Úr parancsára óvja Jóhanánt és a többieket az Egyiptomba meneküléstől
 • 43. fejezet

  A zsidók az Úr szava ellenére Egyiptomba mennek, magukkal viszik Jeremiást is, aki ott jövendöl Nabukodonozor betöréséről
 • 44. fejezet

  Jeremiás a zsidókat Egyiptomban Isten súlyos büntetésével fenyegeti bálványimádásukért
 • 45. fejezet

  A próféta azzal az isteni ígérettel vigasztalja Bárukot, hogy életben marad
 • 46. fejezet

  Egyiptom ellen
 • 47. fejezet

  A filiszteusok, Tírusz és Szidón ellen jövendöl
 • 48. fejezet

  Jövendölés Moáb ellen
 • 49. fejezet

  Jövendölés Ammon ellen Edom ellen Damaszkusz ellen Kédár és Házor ellen Elám ellen
 • 50. fejezet

  Jövendölés Babilon romlásáról és a zsidó nép szabadulásáról
 • 51. fejezet

  Babilont a médek elpusztítják, a zsidók hazatérhetnek
 • 52. fejezet

  Jeruzsálem elpusztításának rövid története Jojákin kegyelmet nyer

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában